โรงเรียนวัดบ้านกลับ

 49/1 หมู่ 6 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16150 

โทรศัพท์ 094 664 2641

E-Mail   17010063@singprimary.go.th 

E-Mail   59224630239@lawasri.tru.ac.th

www.facebook.com/profile.php?id=100072106853439