การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ6เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf