การดำเนินการปีงบประมาณ 2566

o22รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบ65 รอบ1.pdf
o22รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบ65รอบ2.pdf

การดำเนินการปีงบประมาณ 2564

o24รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบ64 รอบ 2.pdf
o24รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบ64 รอบ1.pdf

การดำเนินการปีงบประมาณ 2563

o24รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบ63 รอบ 2.pdf
o24รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบ63 รอบ1.pdf